Logo of Vistula University

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Polska, Warszawa    Zobać na mapie
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Wyszukaj i aplikuj!

Studia licencjackie

Zarządzanie
Studia licencjackie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Filologia Angielska
Studia licencjackie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Grafika
Studia licencjackie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Zarządzanie
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Stosunki Międzynarodowe
Studia licencjackie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia licencjackie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

Pokaż wszystko

Studia inżynierskie

Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Informatyka
Studia inżynierskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Architektura
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Architektura
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Cyberbezpieczeństwo i Sieci Komputerowe (Computer Engineering sub-major)
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Sztuczna Inteligencja (Computer Engineering sub-major)
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury

Pokaż wszystko

Jednolite studia magisterskie

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia jednolite)
Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Studia magisterskie

Zarządzanie
Studia magisterskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Zarządzanie
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Zarządzanie
Studia magisterskie, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia magisterskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Pedagogika
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Studia podyplomowe

Testowanie Oprogramowania
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Finanse i Rachunkowość - z akredytacją ACCA
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Postgraduate Studies in Specialised Translations (Language: English)
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Menedżer Transportu Drogowego
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Metodyka Nauczania Języków Obcych
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe

Pokaż wszystko

Przygotowawcze kursy językowe

Przygotowawczy kurs języka angielskiego (900 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka polskiego
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka angielskiego (600 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Wakacyjny kurs języka angielskiego (300 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka angielskiego (300 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka polskiego
Przygotowawcze kursy językowe, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa

Letnie i zimowe kursy językowe

Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Współpraca
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Współpraca
Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Letni kurs języka angielskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Letni kurs języka angielskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Letni kurs języka angielskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa

Pokaż wszystko

Programy Wymiany Studenckiej

Erasmus + Studenci Przyjeżdżający
Programy Wymiany Studenckiej, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Programy Wymiany Studenckiej
Wymiana studencka inna niż Erasmus + Studenci Przyjeżdżający
Programy Wymiany Studenckiej, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Programy Wymiany Studenckiej

Scholarship

Vistula University Merit Scholarship
Scholarship, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Transfer from another Polish University
Scholarship, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Oddziały

Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Warszawa

Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Informatyka
Studia inżynierskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Architektura
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Architektura
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Cyberbezpieczeństwo i Sieci Komputerowe (Computer Engineering sub-major)
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Sztuczna Inteligencja (Computer Engineering sub-major)
Studia inżynierskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury

Pokaż wszystko

Programy Wymiany Studenckiej
Warszawa

Erasmus + Studenci Przyjeżdżający
Programy Wymiany Studenckiej, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Programy Wymiany Studenckiej
Wymiana studencka inna niż Erasmus + Studenci Przyjeżdżający
Programy Wymiany Studenckiej, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Programy Wymiany Studenckiej

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Warszawa

Zarządzanie
Studia magisterskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Zarządzanie
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Zarządzanie
Studia magisterskie, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia magisterskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Finanse i Rachunkowość
Studia magisterskie, Online
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Pułtusk

Pedagogika
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Historia
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Administracja
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Bezpieczeństwo Narodowe
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Pedagogika
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Finanse i Rachunkowość
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Historia
Studia licencjackie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Filia AFiBV: Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Pokaż wszystko

Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Warszawa

Filologia Angielska
Studia magisterskie, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Filologia Angielska
Studia magisterskie, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka angielskiego (900 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka polskiego
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka angielskiego (600 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Wakacyjny kurs języka angielskiego (300 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Przygotowawczy kurs języka angielskiego (300 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Filologii i Dziennikarstwa

Pokaż wszystko

Studia Podyplomowe
Warszawa

Testowanie Oprogramowania
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Finanse i Rachunkowość - z akredytacją ACCA
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Postgraduate Studies in Specialised Translations (Language: English)
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Menedżer Transportu Drogowego
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Metodyka Nauczania Języków Obcych
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe
Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia podyplomowe, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Studia Podyplomowe

Pokaż wszystko

Przygotowawcze Kursy Językowe w Pułtusku
Pułtusk

Wakacyjny kurs języka polskiego (300 godzin)
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Przygotowawcze Kursy Językowe w Pułtusku

Współpraca
Warszawa

Współpraca
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Współpraca
Ambassador program
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Współpraca