VISTULA CLUBS

Photo illustrating the news item

PRESENTATION OF GUV SCIENCE CLUBS / PREZENTACJĘ KÓŁ NAUKOWYCH GUV


WKRĘĆ SIĘ! ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ KÓŁ NAUKOWYCH GUV

• 20 kół naukowych i klubów.
• Dołącz do nich lub stwórz nowe.
• Pogłęb wiedzę i zastosuj ją w praktyce, zdobądź doświadczenie.
• Wzbogać swoje CV i podnieś swoją wartość na rynku pracy.

*17.10.2018 GODZ. 10:00-14:00
HOL GŁÓWNY ZAPRASZAMY*


JOIN US! WE INVITE YOU TO THE PRESENTATION OF GUV SCIENCE CLUBS

• 20 science clubs.
• Join them or create new ones.
• Develop your passions and skills.
• Enrich your CV and value on the labor market.

*17.10.2018 10:00-14:00
MAIN HALL WELCOME*

2021-03-17