Logo of University of Business in Wroclaw

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Polska, Wrocław    Zobać na mapie
ul. Ostrowskiego 22, 53-238

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) – to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 w skali kraju. WSH wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

University of Business in Wrocław is a business college with international staff. It offers an extensive range of Bachelor studies: Management, Tourism and Recreation, Computer Sciences, Finance and Accounting, as well as MA studies: Management and Tourism and Recreation. At the college there are also available innovative postgraduate and MBA studies. In the “Perspektywy” magazine’s ranking our school is in the top ten. Moreover, it is distinguished by its ground-breaking educational plan that has been developed in cooperation between academics, businesspeople and employers. The majority of faculties are also available in English.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) – to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 w skali kraju. WSH wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

University of Business in Wrocław is a business college with international staff. It offers an extensive range of Bachelor studies: Management, Tourism and Recreation, Computer Sciences, Finance and Accounting, as well as MA studies: Management and Tourism and Recreation. At the college there are also available innovative postgraduate and MBA studies. In the “Perspektywy” magazine’s ranking our school is in the top ten. Moreover, it is distinguished by its ground-breaking educational plan that has been developed in cooperation between academics, businesspeople and employers. The majority of faculties are also available in English.

Wyszukaj i aplikuj!

Studia licencjackie

Zarządzanie
Studia licencjackie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Zarządzanie
Studia licencjackie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Turystyka i rekreacja
Studia licencjackie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Turystyka i Rekreacja
Studia licencjackie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Finanse i rachunkowość
Studia licencjackie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Zarządzanie
Studia licencjackie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Logistics
Studia licencjackie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski

Pokaż wszystko

Studia inżynierskie

Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Logistyka - inż. (3,5 roku)
Studia inżynierskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Informatyka
Studia inżynierskie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Logistyka - inż. (3,5 roku)
Studia inżynierskie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski

Studia magisterskie

Zarządzanie
Studia magisterskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Zarządzanie
Studia magisterskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Turystyka i Rekreacja
Studia magisterskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Zarządzanie
Studia magisterskie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Turystyka i rekreacja
Studia magisterskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Turystyka i rekreacja
Studia magisterskie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski

Przygotowawcze kursy językowe

Przygotowawczy kurs języka angielskiego
Przygotowawcze kursy językowe, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Letnie i zimowe kursy językowe

Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Letni kurs języka polskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Letni kurs języka angielskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Letni kurs języka angielskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, Online
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Letni kurs języka angielskiego
Letnie i zimowe kursy językowe, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Pokaż wszystko

Oddziały

Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Wrocław

Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Informatyka
Studia inżynierskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Logistyka - inż. (3,5 roku)
Studia inżynierskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Informatyka
Studia inżynierskie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Logistyka - inż. (3,5 roku)
Studia inżynierskie, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Zarządzanie
Studia magisterskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski
Zarządzanie
Studia magisterskie, stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski

Pokaż wszystko