Czesne 3 100 zł za rok
Wpisowe 500 zł jeden raz
Więcej informacji

vistula.edu.pl/..dia-ii-stopnia/historia-2 

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2021/22
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone