Czesne 3 100 € za rok
Wpisowe 120 € jeden raz
Opłata rejestracyjna
Więcej informacji

wab.edu.pl/..lors-degree-studies/logistics 

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie