Wymagania dotyczące zdjęcia

Wymagania dotyczące zdjęcia

Proszę pamietać, że to samo zdjęcie będzie użyte w legitymacji studenckiej. Student jest zobowiązany do dostarczenia tego samego egzemplarzu zdjęcia w wersji papierowej do biura ds.rekrutacji, po przyjeździe.

Twoje zdjęcie profilowe powinno być:

  • w kolorze
  • minimalne wymiary: 600 x 800 pikseli
  • zrobione w ciągu 6 ostatnich miesięcy, odzwierciedlające obecny wygląd
  • zrobione na gładkim, białym tle
  • powinno obejmować całą twarz zwrócona na wprost apartu
  • osoba na zdjęciu powinna mieć otwarte oczy
  • twarz stanowi 70% - 80% całego zdjęcia
  •  dopuszczalne jest posiadanie nakrycia głowy z powodów religijnych lub medycznych niezasłaniające twarzy

Twoje zdjęcie profilowe nie może być:

  • Większe niż 2MiB
  • Razem z inną osobą
  • Zrobione podczas imprezy
  • Ze zwierzęciem
  • Starsze niż 6 miesięcy
  • Z pomalowaną twarzą
  • W okularach przeciwsłonecznych, czapce lub z innymi przedmiotami utrudniającymi identyfikację

Przykłady prawidłowych zdjęć:

   

Bad examples: