Wymagania dotyczące zdjęcia

Wymagania dotyczące zdjęcia

Proszę pamietać, że to samo zdjęcie będzie użyte w legitymacji studenckiej. Student jest zobowiązany do dostarczenia tego samego egzemplarzu zdjęcia w wersji papierowej do biura ds.rekrutacji, po przyjeździe.

Twoje zdjęcie profilowe powinno być:

 • w kolorze
 • minimalne wymiary: 600 x 800 pikseli
 • zrobione w ciągu 6 ostatnich miesięcy, odzwierciedlające obecny wygląd
 • zrobione na gładkim, białym tle
 • powinno obejmować całą twarz zwrócona na wprost apartu
 • osoba na zdjęciu powinna mieć otwarte oczy
 • twarz stanowi 70% - 80% całego zdjęcia
 •  dopuszczalne jest posiadanie nakrycia głowy z powodów religijnych lub medycznych niezasłaniające twarzy

Twoje zdjęcie profilowe nie może być:

 • Większe niż 2MiB
 • Razem z inną osobą
 • Zrobione podczas imprezy
 • Ze zwierzęciem
 • Starsze niż 6 miesięcy
 • Z pomalowaną twarzą
 • W okularach przeciwsłonecznych, czapce lub z innymi przedmiotami utrudniającymi identyfikację

Przykłady prawidłowych zdjęć:

   

Bad examples: