Skip to content High contrast mode

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Was do udziału w Orientation Day – dniu wprowadzającym dla nowych studentów, który odbędzie się w kampusie naszej Uczelni.

We are very pleased to invite you to the Orientation Day – an induction day for new students, which will take place on the campus of our University.


Serdecznie witamy nowych studentów!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Was do udziału w Orientation Day – dniu wprowadzającym dla nowych studentów, który odbędzie się w kampusie naszej Uczelni

w piątek 28 września o godz. 9:00

Podczas Orientation Day dokładnie poznacie swoją Uczelnię, dowiecie się m.in. z jakimi sprawami kierować się do Dziekanatu, jak znaleźć pracę z pomocą Biura Karier, jak otrzymać najwyższe stypendium i co zrobić, aby wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus. Tego samego dnia, odbędzie się również wycieczka objazdowa po Warszawie, która pozwoli Wam poznać to piękne miasto, w którym już niedługo rozpoczniecie studia.

UWAGA! Rejestracja jest WYMAGANA

REJESTRACJA

Program Mentoringu
W pełni wykorzystaj możliwości, jakie daje Ci Grupa Uczelni Vistula! Weź udział w Programie Mentoringu, który powstał, aby wspierać nowych studentów. W ramach Programu, zostanie ci przydzielony opiekun, który będzie służyć radą i pomocą, pokaże kampus i pomoże Ci się odnaleźć w nowym miejscu. Program Mentoringu to również doskonała okazja do nawiązania nowych przyjaźni i bliższego poznania Uczelni, jej studentów i kadry. Jeśli chcesz wziąć udział Programie, kliknij TUTAJ

Zanim wyjedziesz na studia
Przypominamy o zabraniu z domu najważniejszych dokumentów (paszport, wiza, prawo jazdy, zdjęcia portretowe, dokumenty dotyczących ubezpieczeń, kont bankowych oraz certyfikaty językowe). Ale to nie wszystko! Lista rzeczy, o których warto pamiętać znajduje się TUTAJ

Zakwaterowanie
Jeżeli jeszcze nie posiadasz miejsca zamieszkania w Polsce, prosimy napisać na accommodation@vistula.edu.pl. Z radością pomożemy ci z zakwaterowaniem.

Jeszcze raz serdecznie witamy i życzymy samych sukcesów!

Grupa Uczelni VistulaWe warmly welcome new students!

We are very pleased to invite you to the Orientation Day – an induction day for new students, which will take place on the campus of our University

on Friday, September 28 at 9 a.m.

The Orientation Day will allow you to get acquainted with your university, find out, among others, with which problems and questions you can go to the Dean’s office, how you can find a job with the help of the Careers Office, how you can obtain the highest scholarship and what you should do to go abroad as part of the Erasmus program. On that day, we will also organize a special tour around Warsaw to show you this beautiful city in which you will soon start your studies.

IMPORTANT! Registration is REQUIRED

REGISTER

Mentoring program
Take advantage of the opportunities offered by the Vistula Group of Universities! Take part in the Mentoring Program, which was created with the aim of supporting our new students. As part of the Program, you will be assigned a mentor who will provide you with advice and help, show you the campus and help you find your feet in the new place. The Mentoring program is also an excellent opportunity to make friends and get to know the university, its students and staff. If you want to participate in the Program, click HERE

Before you leave for the university
Remember to take the most important documents from home (passport, visa, driving license, portrait photos, insurance documents, bank accounts and language certificates). Still, it is not everything! See a list of things to remember HERE

Accommodation
If you still do not have accommodation in Poland, please contact us at accommodation@vistula.edu.pl. We will be glad to help you to find a suitable place for you.

Once again, we warmly welcome you and wish you a lot of success!

The Vistula Group of Universities

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
Dane kontaktowe do Administratora danych: adres e-mail: info@vistula.edu.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@vistula.edu.pl
Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
• Organizacja Imprezy Orientation Day – podstawa prawna przetwarzania danych – zgoda osoby, która jest wyrażona poprzez zarejestrowanie się na Imprezę (wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego). Przetwarzanie danych odbywać się będzie przez okres trwania Imprezy.
• Informowanie o ofercie Grupy Uczelni Vistula – podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego usług. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu zgłoszenia przez osobę sprzeciwu na marketing lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kanały komunikacji elektronicznej (mail, sms, kontakt telefoniczny).
Do celów marketingowych pozyskiwane są dodatkowe dobrowolne zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez e-mail, sms lub kontakt telefoniczny. W każdym momencie osoba może wycofać udzieloną zgodę.
Odbiorcy danych
• upoważnieni pracownicy administratora danych w tym również wykładowcy,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy realizujące usługi mailingowe – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Imprezie. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
• wycofania udzielonych dobrowolnie zgód. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
• do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
• do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem/ Best regards,
Vistula Group of Universities

25 Sep 2018