Skip to content High contrast mode
Logo of University of Business in Wroclaw

University of Business in Wroclaw

Poland, Wrocław    See a map
ul. Ostrowskiego 22, 53-238

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) – to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 w skali kraju. WSH wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

University of Business in Wrocław is a business college with international staff. It offers an extensive range of Bachelor studies: Management, Tourism and Recreation, Computer Sciences, Finance and Accounting, as well as MA studies: Management and Tourism and Recreation. At the college there are also available innovative postgraduate and MBA studies. In the “Perspektywy” magazine’s ranking our school is in the top ten. Moreover, it is distinguished by its ground-breaking educational plan that has been developed in cooperation between academics, businesspeople and employers. The majority of faculties are also available in English.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) – to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 w skali kraju. WSH wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

University of Business in Wrocław is a business college with international staff. It offers an extensive range of Bachelor studies: Management, Tourism and Recreation, Computer Sciences, Finance and Accounting, as well as MA studies: Management and Tourism and Recreation. At the college there are also available innovative postgraduate and MBA studies. In the “Perspektywy” magazine’s ranking our school is in the top ten. Moreover, it is distinguished by its ground-breaking educational plan that has been developed in cooperation between academics, businesspeople and employers. The majority of faculties are also available in English.

Search and apply!

Bachelor

Management
Bachelor, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Management
Bachelor, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Tourism and Recreation
Bachelor, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Tourism and Leisure
Bachelor, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Management
Bachelor, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Finance and Accounting
Bachelor, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Finance and Accounting
Bachelor, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics

Show all

Engineering

Computer Engineering
Engineering, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Computer Engineering
Engineering, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Logistyka
Engineering, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Computer Engineering
Engineering, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Logistyka
Engineering, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics

Master

Management
Master, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Management
Master, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Tourism and Leisure
Master, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Management
Master, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Tourism and Recreation
Master, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Tourism and Recreation
Master, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics

MBA

International MBA
MBA, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Executive MBA
MBA, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics

Postgraduate

Quality Management in the Automotive Industry
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Manager E-commerce
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Strategic Management of Pharmacy
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Cloud Solution Architect
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Event Organizer
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Modern Employer Branding
Postgraduate, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics

Show all

Preparatory language courses

Preparatory English language course
Preparatory language courses, Full-time
University of Business in Wroclaw
Preparatory Polish language course
Preparatory language courses, Full-time
University of Business in Wroclaw

Summer and winter language courses

Summer course of Polish language
Summer and winter language courses, Full-time
University of Business in Wroclaw

Departments

Faculty of Management and Economics
Wrocław

Computer Engineering
Engineering, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Computer Engineering
Engineering, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Logistyka
Engineering, Full-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Computer Engineering
Engineering, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Logistyka
Engineering, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
International MBA
MBA, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics
Executive MBA
MBA, Part-time
University of Business in Wroclaw, Faculty of Management and Economics

Show all